Föreningar

1400-tal till 1600-tal

Axtorna Historiesällskap
Calmar Renässansgille
Fraternis Militia Carnis
Gustaf II Adolfs Fotfänika
Nyköpingsfänikan

Karolinska tiden

Kongelige Bohus Elfsborghs Caroliner
Kulturföreningen Carolinen / Upplands Regemente Hundra Härads Compagnie
Nerike-Wermelands Regemente (nytt namn 110115)
Skånes Caroliner
Smålands Karoliner
Sällskapet Greve Magnus Stenbocks Caroliner

Gustavianska tiden

Carlskrona Volontair Regemente / Arméns Flotta
Föreningen Interaktiv Historia / Kongl. Wästerbottens Regemente
Uplands Regemente - Anno 1808 / Stockholms Historiska Förening)
Westgiötha gustavianer

Infanteri 1800-tal

Kavalleri 1800-tal

Husartroppen i Malmö
Kronprinsens Husarregementes Kamratförening och Minnestropp
Kungliga Skånska Husartroppen i Helsingorg
Kungliga Skånska Kavalleriskvadronen
Skånska dragontroppen i Ystad
Skånska husartroppen i Lund
Skånska husar och dragontroppen i Landskrona
Smålands husarer

Artilleri 1800-tal

Artilleriavdelningen i Göteborg
Jämtlands Fältartilleri
Wendes Artilleridivision

Beredskapstid 1900-tal

Föreningen Beredskapstid 1939-1945
Gästrike Militärhistoriska Förening
Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening
Traditionsgruppen GbK/KA 4
Wermlands militärhistoriska förening

Motorhistoriska

Militärfordonshistoriska Föreningen
Motorcykelhistoriska klubben / Motorcykelveteranerna militärsektionen
Södermanlands regementes museiförening

Musik & dansenheter

Frista´Hé Sextetten
Herrskapsdansarna i Lidköping
Kronobergarnas Musikkår
Kungliga Svea Livgardes Fältpiparkår
Kungliga Svea Livgardes Musikkår
Marinens Ungdomsmusikkår
Skånska husarssextetten

Övriga

Teleseum/Fältsignalcompagniet
Södra Skåningarnas kamratförening

Nyheter/Händelser

Läs vår blogg

Invigning av Miliseum

14 Sep 2013

Lördagen den 14:e september invigs Miliseum, under pompa och ståt och med landshövdingens högtidliga öppnande. Miliseum är ett kultur- och militärhistoriskt center. Här(...)

» Läs mer

Landskrona 600 år

29 Apr 2013

 

Den 20 mars i år fyllde Landskrona 600 år med kungligt besök och Jubileumssalut med följande föreningar: Fraternis militia carnis, Nyköpingsfänikan, Gustav II Adolfs(...)

» Läs mer

WISMAR SCHWEDENFEST

21 Feb 2013

 

RSMF intog Wismar för tionde året  och visade hur svensk garnisonstjänst mm verkade där under 1700-talet.

I den(...)

» Läs mer

Svenska historiska husarskvadronen till Schweiz

21 Feb 2013

 

Skvadronen som består av Smålands husarer och Skånska skvadronen var inbjuden till en minnesparad för det schweiziska kavalleriet den 15 september i Aarau, Schweiz.

» Läs mer

Militärhistoriska föreningars deltagande i Polacksbackens dag 2012-09- 22

24 Sep 2012

 

Firandet genomförs med anledning av att 2012 är ett märkesår för 

inträffade händelser med(...)

» Läs mer

Svenska historiska skvadronen deltog i en minnesparad och ceremoni i Aarau

20 Sep 2012

 

1972 Lades det schweiziska kavalleriet ned - 3000 man och ca 4000 hästar. 2002 bildades en veteran/minnesförening som gavs namnet SCHWADRON 1972. Den bjöd då in de svenska husarerna till en veckas besök och 40 svenska husarer red en stor parad(...)

» Läs mer

Södra Skåningarnas Kamratförening 75 års jubileum

09 Sep 2012

Den 25, 26 augusti 2012 gick årets evenemang av Regementets dag, Södra Skåningarnas Kamratförenings 75 års jubileum, Pansartruppernas 70 års jubileum av stapeln.

Mer information finns(...)

» Läs mer