Jump to Page Content

Sign in

Jump to Reply Form

Wismar 2003

16 Aug 2003 Posted 00:00 by admin
Kort resume över RSMF:s deltagande vid Schwedenfest i Wismar 2003

Tack från Sveriges Riksdags Talman, Björn von Sydow (talman.pdf 85kb)

RSMF deltog med elva föreningar och mer än 200 medverkande när Wismar firade de 155 gemensamma åren med Sverige från Westfaliska freden 1648 till 1803 och det unika statsrättsliga återlämnandet 1903.

Efter kontakter genom det svensk-tyska kulturprojektet Schwedenstrasse (se www.schwedenstrasse.com) och Svenska Institutet, SI, hade RSMF inbjudits av stadens dynamiska borgmästare Dr Rose-Marie Wilcken. En viktig del i planeringen var det nära och lyckade samarbetet med stadens förvaltning och med evenemangsbyrån M.Nareyka Veranstaltungsmanagement GmbH i Berlin.

Vi hade många fina upplevelser i Wismar under Schwedenfest 15- 19 augusti. Vädret var för det mesta vackert, stadens invånare mycket entusiastiska över den massiva svenska närvaron och vi hade allmänt skoj. Alla fick med sig roliga minnen från detta RSMF:s första evenemang i utlandet. Den allmänna känslan var att vi inte bara levandegjorde historia utan var med och skapade historia.

Deltagare

Från Västsverige deltog Nerike Wermlands respektive Bohus-Elfsborgs Caroliner, Artilleriavdelningen, Gustav II Adolfs Fotfänika, Westgiötha Gustavianer och Herrskapsdansarna. Från ostkusten kom Norrtelge- och Stenbocks Caroliner (Norrköping), Livgardets Musketerar- resp.Fältpiparkår, Stockholm samt från Växjö Kronobergarnas Drillcorps.

Ansvarig för RSMF framträdande i Wismar var projektledaren Lars-Göran Larsson som till sin hjälp hade stabsadjutanten major Mikael Andersson i autentisk uniform 1803 för infanteriet. Militär kommendant var kapten Göran Mellblom, Livgardet, och press- och informationsansvarig var Christian Weibull. Samtliga är verksamma i riksförbundets ledning.

Lägret

Lägret etablerades på lördagen på Marktplatz av Fotfänikan, karolinerna och Artilleriavdelningen. Med hjälp av sina tält och lägertillbehör fick de fram en tydlig känsla av levande historia. Något som väckte publikens intresse var exempelvis smeden vid sin rykande ässja, tvätterskor med barn, getter och tupp, den noggranna vapenvården med putsning och slipning av artilleristernas sablar. Också de mera militära uppvisningarna fann en entusiastisk publik som särskilt applåderade eldgivningen efter den långa laddningsproceduren med framladdningsmusköterna. Posttjänst med vaktombyte pågick dagtid från morgonuppställningen till kvällstaptot.

Några historiska tablåer om soldatlivets vedermödor visades också. En soldat straffades för fylleri med gatlopp med 30 par spö vilket naturligt nog väckte stor uppmärksamhet, liksom tvångsavlusning och tvättning i balja av smutsig rekryt.

På söndagseftermiddagen gjorde vi en särskild uppvisning som inleddes med Fältpiparkåren varefter de olika föreningarna visade sina specialiteter. Efter Artilleriavdelningens salut följde Herrskapsdansarnas uppvisning av sin dans fransäsen, som också artillerimanskapet deltog i då de sedan länge samverkar med dansarna – ett roligt exempel på kulturutbyte mellan föreningarna. Efter dansarna gjorde den samlade karolinertruppen en våldsam attack med musköter och pikar som fick publiken att rygga tillbaka flera steg. Sedan visade Fotfänikan hur man hanterar de unika luntlåsmusköterna från 1600-talet och därefter gjorde Musketerarkåren sin magnifika exercisuppvisning från 1840-talet.

Revelj och tapto

Revelj och tapto hölls varje dag och leddes av kapten Mellblom, Livgardet, och innehöll avlämning, inspektion, parad för fanan, korum med psalmsång (Vår gud är oss en väldig borg) och ordergivning. Det var en mäktig syn när karolinertruppen om 65 man enligt sin sed böjde knä när korum kommenderades. Alla hade mössa av under sången. Texten till de två verserna var utdelad och återfanns hos de flesta lätt läsbar inne i mössan, men även i tysk version hos publiken.

Stadsparaden

Till minne av den ståtliga historiska paraden som gjordes vid firandet 1903 ville staden på söndagen återuppliva denna med såväl historiska som aktuella inslag. I täten för den historiska avdelningen gick Svea Livgardes Fältpipar- och Musketerarkårer (fänrik Olofsson, kapten Aleman) i uniform 1856 följda av Kronobergarnas Drillcorps musikkår (överstelöjtnant Sandahl) om 45 man. Sedan följde både svenska och lokala historiska grupper och orkestrar från Wismar och Mecklenburg. I det strålande vädret blev ”Festtåget” med sina mycket varierande inslag, med mer än 1500 deltagare och ca 30 000 wismarbor längs gatorna, en riktig succé. Jublet som mötte de svenske, och som ekade i den medeltida stadskärnan, fick mångas ögon att fuktas.

Artilleriförevisningar

Flera av uppvisningsgrupperna hade tagit med sig sina kanoner. Nere vid gamla hamnen visade man kanonexercis och salutskjutning med de större pjäserna såsom Artilleriavdelningens framladdade 7 cm kanon modell 1863, Bohus-Elfsborgs Caroliners 3-pundiga stycke och Norrtelge Caroliners enpundare.

På torget – Marktplatz - visades också artilleritjänst men med mindre pjäser. Att det över huvud taget var möjligt att skjuta där mitt i centrum berodde på att torget hade måtten 100 x 100 meter – det är det största torget i Nordtyskland – och att kontakterna med Ordnungsamt, den lokala tillsynsmyndigheten, fungerade. Staden Wismar har en egen militärhistorisk uppvisningsgrupp, Erste Musketierbataillon Mecklenburg/Schwerin från 1820-talet om cirka 20 man. Genom denna ordnades de formella tillstånden på bästa sätt liksom hjälp med transporter och förvaring av vissa vapen och svartkrut.

Tyskland har nyligen antagit en ny mycket sträng knivlag varför alla våra historiska stick- och huggvapen, bajonetter m.m. varje kväll fick samlas in och köras till en säker förvaringsplats. Våra framladdade musköter ansågs däremot ofarliga och vi kunde låsa in dom själva i vår materielcontainer över natten. Kontakterna med Erste Musketierbataillon visade sig mycket värdefulla och kommer säkerligen att fortsättas.                          ► Höger: GM lämnar av till VS

▲ Paradtäten

▲ Karolin Off och två kvinnor

▲ Invigning på scenen

▲ Psalm från trappan

▲ Brädspelarna

▲ Slutuppställningen

 

Kommentarer avstängda.

About

RSMF bildades 1999 med syfte att öka samarbetet mellan landets militärhistoriska föreningar och främja svensk militärkulturhistoria. Förbundet är föreningarnas samverkansorgan mellan varandra och med myndigheter, museer och andra intresseorganisationer. RSMF består av 42 medlemsföreningar med ca 3000 medlemmar som tillsammans täcker tidsperioden från 1300-talet fram till modern tid.

Gallery