Jump to Page Content

Sign in

Jump to Reply Form

Planeringshelg i Skillingaryd

22 Jan 2011 Posted 00:00 by admin

För andra året i rad genomfördes den 22-23 januari en planeringshelg för styrelse och tjänstemän inom RSMF. Syftet med helgen är dels att avsluta det gångna verksamhetsåret och med det förbereda inför det stundande Riksförbundsmötet. Vidare genomförs planering för det kommande verksamhetsåret, det görs också en översyn av de närmaste åren när det gäller vad RSMF bör fokusera på.

Planeringshelgen ger också en möjlighet till trevlig samvaro och kreativa diskussioner. Helgen genomförs med benäget stöd från SMHA och för detta vill styrelsen framföra sitt varma tack.

Kommentarer avstängda.

About

RSMF bildades 1999 med syfte att öka samarbetet mellan landets militärhistoriska föreningar och främja svensk militärkulturhistoria. Förbundet är föreningarnas samverkansorgan mellan varandra och med myndigheter, museer och andra intresseorganisationer. RSMF består av 42 medlemsföreningar med ca 3000 medlemmar som tillsammans täcker tidsperioden från 1300-talet fram till modern tid.

Gallery