Jump to Page Content

Sign in

Jump to Reply Form

Arbetshelg i styrelsen

12 Jan 2012 Posted 13:50 by admin

Förbundets första styrelsemöte genomförs i helgen på Armémuseum i Stockholm. I samband med detta möte genomför vi också en arbetshelg där vi planerar årets verksamhet samt förbereder oss inför årsmötet. Arbetshelger i RSMF brukar vara en intensiv historia, det är mycket som ska gås igenom. Samtidigt är det en viktig social tillställning. I huvudsak genomförs verksamhetsårets möten via Skype/telefon, allt för att spara på den begränsade ekonomi som vi har. Arbetshelgerna är, utöver årsmötet, vår möjlighet att umgås och diskutera smått och stort.

Styrelsen är geografiskt spridd från Skåne till Västerbotten och det är därför en kostsam historia att genomföra fysiska möten. Arbetshelgen i Stockholm genomförs med benäget stöd från SMHA och för det är vi tacksamma.

Kommentarer avstängda.

About

RSMF bildades 1999 med syfte att öka samarbetet mellan landets militärhistoriska föreningar och främja svensk militärkulturhistoria. Förbundet är föreningarnas samverkansorgan mellan varandra och med myndigheter, museer och andra intresseorganisationer. RSMF består av 42 medlemsföreningar med ca 3000 medlemmar som tillsammans täcker tidsperioden från 1300-talet fram till modern tid.

Gallery